PRIVACYVERKLARING

1. De verwerkingsverantwoordelijke

Ludemco gcv (hierna: “LUDEMCO”, "Ons" of “Wij”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

Ludemco gcv
Zeelaan 203 GV02
8670 Koksijde
België
E-mail: legal@ludemco.be
Telefoon: 0486 02 08 62
BTW BE-0892.652.792
RPR Gent, Afdeling Veurne

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

LUDEMCO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Het gaat om de volgende gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (voor- en achternaam, adres);
 • Contactgegevens (telefoon, e-mail);
 • Financiële identificatiegegevens (bankrekening);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);

3. Delen van persoonsgegevens met derden

LUDEMCO, de verwerkingsverantwoordelijke, kan beroep doen op derden – ‘gegevensverwerkers’ – om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstreken deze enkel indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij sluiten overeenkomsten met de bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken zodat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens verzekerd is. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We doen beroep op gegevensverwerkers voor de volgende doeleinden: hosting, marketing, communicatie, administratie en boekhouding.

4. Grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van:

 • de uitvoering van de overeenkomst met de klant, of de pre-contractuele fase (vb: klantenbeheer, dienstverlening, afleveren van onze producten & diensten);
 • het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot het beheer van de overeenkomst met de klant (vb: boekhouding);
 • ons legitiem belang om te communiceren met onze klanten (vb: nieuwsbrieven);
 • uw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van direct marketing (vb: aanbiedingen).

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

LUDEMCO beperkt de verwerking van uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk en slechts voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer: administratie, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbehandeling en het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het beantwoorden en opvolgen van interacties via de chatfunctie op de Website;
 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;
 • Direct marketing voor zover u hiermee uitdrukkelijk instemt;
 • Statistiek, in het bijzonder wanneer je de Website bezoekt houden wij enkele gegevens bij (vb: browser, IP-adres, zoekgedrag, bekeken pagina’s,…) om de werking van onze Website te verbeteren;

6. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

LUDEMCO gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze Website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
Wij gebruiken enkel cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website veilig en naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ze laten ons ook toe om onze Website te optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Bewaringstermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen.
Binnen de wettelijk opgelegde grenzen verwijderen wij uw gegevens uit onze bestanden zodra voornoemde doelen werden bereikt of wanneer u op een geldige manier uw recht tot verwijdering uitoefent.

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LUDEMCO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u aan te wijzen derde, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar één van de bovengenoemde contactgegevens.
We engageren ons om hieraan zo snel mogelijk gevolg te geven en minstens binnen één maand.
LUDEMCO wijst er u tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9. Beveiliging van uw persoonsgegevens

LUDEMCO neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, contacteer ons dan.