Appartementsrecht


Ludemco levert juridisch advies op gebied van appartementsrecht aan de syndicus en de mede-eigenaar.
Zij biedt syndici - in het kader van de hervormde appartementswet die in werking trad op 1 januari 2019 - de mogelijkheid om een juridisch correct 'Reglement van Interne Orde' (RIO) op te maken, conform de Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing (B.S. 02.07.2018).
Als syndicus kan men via dit bestelformulier opdracht geven om een RIO op te maken.

Filosofie

  • Forfaitaire vergoeding :
    Wij houden niet van verborgen kosten. U ook niet.
  • Duidelijke timing :
    Afspraak is afspraak.
  • Heldere communicatie :
    Eén dossierbeheerder van A tot Z.